Tunnin mittaiset luennot sopivat hyvin esimerkiksi osaksi työyhteisön tyhypäivää.

Luennot on tilattavissa pääkaupunkiseudulle yrityksen tiloihin tai tyhypäivän kohteeseen. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta ja pyydä tarjous.

Opi onnistumisista ja onnistu useammin

Kun pohdimme tapahtuneita tilanteita tai käymme palautekeskustelua, sanomme usein ”Muuten kaikki sujui hyvin mutta se ja se asia meni kyllä pieleen.” Ohitamme onnistumisen yhdellä lauseella ja kiinnitämme huomattavasti enemmän huomiota niihin asioihin, jotka eivät sujuneet. Epäonnistumisia analysoidessamme meiltä saattaa jäädä huomaamatta paljon sellaista, mitä osaamme ja voisimme hyödyntää tulevissakin tilanteissa. Voisiko onnistumisen tarkastelu opettaa meitä onnistumaan uudestaan ja entistä paremmin? 

Mielen muutos toiminnan muutoksen taustalla

Ihmiset toivovat usein, että voisivat muuttaa joko omaa tai toisten toimintaa. Tiedämme millainen toiminta olisi mielestämme hyvää ja saatamme jopa laatia tarkkoja toimintaohjeita. Silti toiminta ei muutu ja turhaudumme yrittämiseen. Tällä luennolla pureudumme mieleen toiminnan takana. Voisiko mielessä tapahtua sellaista, joka auttaisi toiminnan muuttamisessa tai ainakin sen ymmärtämisessä?

Olet taitavampi kun huomaatkaan

Tunnin mittaisella Taitogalleria -luennolla tutustutaan metataitojen käsitteeseen ja niiden merkitykseen ihmisten toiminnan kannalta. Tämän lisäksi osallistujat saavat tilaisuuden tunnistaa omia metataitojaan: Millaisia taitoja minulla on? Mitä taitoja haluan antaa kehittyä itsessäni? Mitkä taidot auttavat minua onnistumaan tulevissa haasteissani? Taitogalleria -luento on ajattelua avartava kokemus ja se antaa mahdollisuuden kerätä mukaan taitovalikoiman, jonka kanssa on helpompi kohdata tulevia haasteita.

Pura stressisi pehmeiden taitojesi avulla

Ajattelemme usein, että ulkoiset tekijät tuottavat meille stressiä. Tosiasiassa suuri osa stressistämme kehittyy oman mielemme toiminnan kautta. Koska näin on, avain stressin purkamiseen on myös omassa mielessämme, pehmeissä taidoissamme. Miten voit löytää avaimia oman stressisi purkamiseen? Miten voit ehkäistä stressiä jo ennenkuin se alkaa haitata elämääsi?

Kuuntele sydäntäsi ja elä onnellisemmin

Työmme vaatii meiltä usein intensiivistä ajattelua. Vietämme suurimman osan ajasta päämme sisällä suunnitellen, arvioiden, ratkaisuja etsien ja päätöksiä tehden. Jatkuvassa kiireessä emme kiinnitä huomiota sisäiseen viisauteemme, joka ei löydy järkeilemällä vaan kuuntelemalla sisintämme, sydäntämme. 

Miten saamme kosketuksen sydämemme viisauteen? Miten ammennamme sisäisestä viisaudestamme tasapainoa, rauhaa ja onnellisuutta työhömme ja elämäämme?